พื้นที่

posted on 05 Sep 2011 04:37 by ryo7star in Gallery
 
 
 
เอาแบบนี้ไหม
 
 
 
ขอที่ว่าง
 
 
ให้ฉันเดินบ้าง
 
 
ให้ฉันได้เดินไปข้างๆ
 
 
ขอแค่ที่ว่าง...
 
 
 
ให้ได้หายใจร่วมกันก็พอ

edit @ 5 Sep 2011 05:51:31 by RainbowTK