เกินไป

posted on 03 Sep 2011 04:06 by ryo7star in Gallery
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธอคือ...
 
 
ความฝัน...
 
 
ความหวาน
 
 
 
หรือความจริง
 
 
 
เธอเป็นอะไร
 
 
เป็นอะไร
 
 
 
 
 
ที่เกิน...กว่าจินตนาการฉันจะไปถึง
 
 
 
 

edit @ 3 Sep 2011 04:20:19 by RainbowTK